Ο ασπασμός Παναγίας και Ελισάβετ - Leyden Lucas van

Leyden Lucas van (1494 - 1533)
Λάιντεν Λούκας βαν

Ο ασπασμός Παναγίας και Ελισάβετ, 1520

Χαλκογραφία σε χαρτί, 11,4 x 8,6 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3204

Μοιραστείτε: