Ο Χατζόπουλος στο εργαστήριό του - Φωκάς Οδυσσέας

Φωκάς Οδυσσέας (1857 - 1946)

Ο Χατζόπουλος στο εργαστήριό του

Υδατογραφία σε χαρτ, 34 x 24 εκ.

Αρ. Έργου: Π.470

Μοιραστείτε: