Ο Χριστός στο Όρος των Ελαιών - Della Vecchia, ο επονομαζόμενος Pietro Muttoni Pietro

Della Vecchia, ο επονομαζόμενος Pietro Muttoni Pietro (1603 - 1673)
Ντέλλα Βέκια Πιέτρο, ο επονομαζόμενος Μουτόνι Πιέτρο

Ο Χριστός στο Όρος των Ελαιών

Λάδι σε μουσαμά, 109 x 128 εκ.

Δωρεά Πανεπιστημίου

Αρ. Έργου: Π.541

Μοιραστείτε: