Ο δρόμος στο Cassis - Γαλάνης Δημήτριος

Γαλάνης Δημήτριος (1879 - 1966)

Ο δρόμος στο Cassis, 1924 - 1925

Οξυγραφία σε χαρτί

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.497/16

Μοιραστείτε: