Ο Έρασμος μέσα σε αψιδωτό πλαίσιο - Holbein Hans (le jeune)

Holbein Hans (le jeune) (1497 - 1543)

Ο Έρασμος μέσα σε αψιδωτό πλαίσιο, 1540

Επιζωγραφισμένη ξυλογραφία σε χαρτί, 31 x 17,3 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2621

Μοιραστείτε: