Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος - Corregio (Antonio Allegri)

Corregio (Antonio Allegri) (1489 - 1534)
Κορέτζο (Αντόνιο Αλέγκρι)

Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, αρχές 16ου αιώνα

Κιμωλία, πινέλο, σέπια σε χαρτί, 19 x 16 εκ.

Κληροδότημα Αλεξάνδρου Σούτζου

Αρ. Έργου: Π.320

Μοιραστείτε: