Ο γέρος και η νέα κοπέλα - Γαλάνης Δημήτριος

Γαλάνης Δημήτριος (1879 - 1966)

Ο γέρος και η νέα κοπέλα, 1944

Χαλκογραφία σε χαρτί, 17,8 x 13 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.1667

Μοιραστείτε: