Ο γιατρός Dr. Bailly από το Παρίσι - Krazeisen Karl

Krazeisen Karl (1794 - 1878)
Κρατσάιζεν Καρλ

Ο γιατρός Dr. Bailly από το Παρίσι, 1829

Λιθογραφία σε χαρτί, 28,9 x 22,8 εκ.

Αρ. Έργου: Π.1325/ΓV/ιη
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: