Ο γιος του καλλιτέχνη Τηλέμαχος - Γύζης Νικόλαος

Γύζης Νικόλαος (1842 - 1901)

Ο γιος του καλλιτέχνη Τηλέμαχος, 1890 - 1895

Κάρβουνο και κιμωλία σε σκούρο χαρτί, 14 x 10,5 εκ.

Αρ. Έργου: Π.631/1

Μοιραστείτε: