Ο καλός Σαμαρείτης - Ιταλική Σχολή

Ιταλική Σχολή

Ο καλός Σαμαρείτης, αρχές 19ου αι.

Πινέλο, σέπια σε χαρτί, 21,1 x 27,3 εκ.

Κληροδότημα Αλεξάνδρου Σούτζου

Αρ. Έργου: Π.324/α

Μοιραστείτε: