Ο κατακλυσμός - Ζαχαριουδάκης Μανώλης

Ζαχαριουδάκης Μανώλης (1958)

Ο κατακλυσμός, 1993

Λάδι σε χαρτόμαζα, 36 x 33 εκ.

Αρ. Έργου: Π.8886
Εκτίθεται: Παράρτημα Κέρκυρας

Μοιραστείτε: