Ο κυνηγός - Χαλεπάς Γιαννούλης

Χαλεπάς Γιαννούλης (1851 - 1938)

Ο κυνηγός, 1933

Γύψος, 65 x 28 x 21 εκ.

Δωρεά Τράπεζας της Ελλάδος

Αρ. Έργου: Π.1473

Μοιραστείτε: