Ο λόφος του Μυστρά - Αστεριάδης Αγήνωρ

Αστεριάδης Αγήνωρ (1898 - 1977)

Ο λόφος του Μυστρά, 1927

Υδατογραφία σε χαρτί, 30,5 x 44,5 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4987

Μοιραστείτε: