Ο λύκος που φυλάει τα πρόβατα - Φλαμανδική σχολή

Φλαμανδική σχολή

Ο λύκος που φυλάει τα πρόβατα, 17ος αιώνας

Λάδι σε μουσαμά, 114 x 170 εκ.

Δωρεά κληρονόμων Λέοντος Ζαρίφη

Αρ. Έργου: Π.3027

Μοιραστείτε: