Ο ναύαρχος F.A. Hastings στο ατμόπλοιο “Καρτερία” - Krazeisen Karl

Krazeisen Karl (1794 - 1878)
Κρατσάιζεν Καρλ

Ο ναύαρχος F.A. Hastings στο ατμόπλοιο “Καρτερία”, 1827

Μολύβι σε χαρτί, 16 x 12 εκ.

Αρ. Έργου: Π.1325/Δ/30
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: