Ο πατέρας του καλλιτέχνη - Παρθένης Κωνσταντίνος

Παρθένης Κωνσταντίνος (1878/1879 - 1967)

Ο πατέρας του καλλιτέχνη, 1897 - 1899

Λάδι σε ύφασμα, 64 x 53 εκ.

Κληροδοσία αντί Φόρου Κληρονομίας Νικολάου Παρθένη

Αρ. Έργου: Π.9992

Μοιραστείτε: