Ο πεθερός του καλλιτέχνη Νικόλαος Βαλσαμάκης - Παρθένης Κωνσταντίνος

Παρθένης Κωνσταντίνος (1878/1879 - 1967)

Ο πεθερός του καλλιτέχνη Νικόλαος Βαλσαμάκης, 1909

Λάδι σε καμβά, 31 x 22 εκ.

Κληροδοσία αντί Φόρου Κληρονομίας Νικολάου Παρθένη

Αρ. Έργου: Π.9995

Μοιραστείτε: