Ο πολεμιστής Ι. Γ. Πέτας - Krazeisen Karl

Krazeisen Karl (1794 - 1878)
Κρατσάιζεν Καρλ

Ο πολεμιστής Ι. Γ. Πέτας, 1826

Υδατογραφία σε χαρτί, 31 x 26 εκ.

Αρ. Έργου: Π.1325/Β/20
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: