Ο πόνος - Γύζης Νικόλαος

Γύζης Νικόλαος (1842 - 1901)

Ο πόνος, 1898

Μπρούντζος, 13 x 7,5 x 9,5 εκ.

Δωρεά Νικολάου Γιαννούση

Αρ. Έργου: Π.4816

Μοιραστείτε: