Ο προλιμένας της Ντιεπ - Pissarro Camille

Pissarro Camille (1831 - 1903)
Πισσαρρό Καμίγ

Ο προλιμένας της Ντιεπ, 1900

Λιθογραφία σε χαρτί, 31,4 x 44,5 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2383

Μοιραστείτε: