Ο συνταγματάρχης Thomas Gordon - Krazeisen Karl

Krazeisen Karl (1794 - 1878)
Κρατσάιζεν Καρλ

Ο συνταγματάρχης Thomas Gordon, 1828

Λιθογραφία σε χαρτί, 28,9 x 22,9 εκ.

Αρ. Έργου: Π.1325/ΓΙ/β
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: