Ο θείος - Μπουζιάνης Γιώργος

Μπουζιάνης Γιώργος (1885 - 1959)

Ο θείος, 1950

Λάδι σε κoντραπλακέ, 101 x 72 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3305
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: