Ο Βαυαρός ανθυπολοχαγός Anton Schilcher - Krazeisen Karl

Krazeisen Karl (1794 - 1878)
Κρατσάιζεν Καρλ

Ο Βαυαρός ανθυπολοχαγός Anton Schilcher

Λιθογραφία σε χαρτί, 29 x 22,9 εκ.

Αρ. Έργου: Π.1325/ΓVI/κβ
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: