Οικίες Π. Πατσιάδου, πλ. Αλεξάνδρας, Ζέα. Εγκάρσιες και διαμήκεις τομές - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Οικίες Π. Πατσιάδου, πλ. Αλεξάνδρας, Ζέα. Εγκάρσιες και διαμήκεις τομές, 1894

Μελάνι σε χαρτί, 39 x 40 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.172

Μοιραστείτε: