Οικογένεια στο τζάκι - Ξυδιάς Νικόλαος

Ξυδιάς Νικόλαος (1828 - 1909)

Οικογένεια στο τζάκι, μετά το 1899

Λάδι σε χαρτόνι, 50 x 35 εκ.

Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη

Αρ. Έργου: Κ.66

Μοιραστείτε: