Ολλανδικό τοπίο, Χάγη - Delacroix Auguste

Delacroix Auguste (1809 - 1868)
Ντελακρουά Ωγκύστ

Ολλανδικό τοπίο, Χάγη, 1858

Υδατογραφία σε χαρτί, 17 x 26 εκ.

Δωρεά Αικατερίνης Ροδοκανάκη

Αρ. Έργου: Π.953

Μοιραστείτε: