Ομάδα με πέντε Μορφές (από τη Μορφή ΙΙ) - Αβραμίδης Ιωάννης

Αβραμίδης Ιωάννης (1922 - 2016)

Ομάδα με πέντε Μορφές (από τη Μορφή ΙΙ), 1959 - 1960

Μπρούντζος, 173 x 85 x 45 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.9270
Εκτίθεται: Εθνική Γλυπτοθήκη

Μοιραστείτε: