Ομάδα με τέσσερις μορφές (από τη Μορφή ΙΙ) - Αβραμίδης Ιωάννης

Αβραμίδης Ιωάννης (1922 - 2016)

Ομάδα με τέσσερις μορφές (από τη Μορφή ΙΙ), 1963 - 1978

Μπρούντζος, 190 x 85 x 85 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.9278
Εκτίθεται: Εθνική Γλυπτοθήκη

Μοιραστείτε: