Παιδιά που παίζουν μπάλα - Renoir Auguste

Renoir Auguste (1841 - 1919)
Ρενουάρ Ωγκύστ

Παιδιά που παίζουν μπάλα, 1900

Έγχρωμη λιθογραφία σε χαρτί, 73 x 58 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3525

Μοιραστείτε: