Παιδικό δωμάτιο - Καραβούζης Σαράντης

Καραβούζης Σαράντης (1938 - 2011)

Παιδικό δωμάτιο, 1991

Λιθογραφία σε μωβ χαρτόνι, 64,9 x 45,7 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.10114

Μοιραστείτε: