Παιδικό καρότσι - Τριανταφυλλίδης Θεόφραστος

Τριανταφυλλίδης Θεόφραστος (1881 - 1955)

Παιδικό καρότσι, 1925 - 1930

Λάδι σε χαρτόνι, 48,3 x 56,5 cm

Αρ. Έργου: Π.3426

Μοιραστείτε: