Παλιό σπίτι στο Stratford - Σικελιώτης Γιώργος

Σικελιώτης Γιώργος (1917 - 1984)

Παλιό σπίτι στο Stratford, 1974

Επιζωγραφισμένο λινόλεουμ σε χαρτί, 74,5 x 105 εκ.

Αρ. Έργου: Π.5153

Μοιραστείτε: