Παλληκάρια που χορεύουν - Αστεριάδης Αγήνωρ

Αστεριάδης Αγήνωρ (1898 - 1977)

Παλληκάρια που χορεύουν, 1965

Λινόλεουμ σε χαρτί, 39 x 32,5 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.4862

Μοιραστείτε: