Παναγία με το θείο βρέφος-Σταύρωση - Παρθένης Κωνσταντίνος

Παρθένης Κωνσταντίνος (1878/1879 - 1967)

Παναγία με το θείο βρέφος-Σταύρωση, 1940 - 1942

Λάδι σε μουσαμά, 125 x 350 εκ.

Κληροδοσία αντί Φόρου Κληρονομίας Νικολάου Παρθένη

Αρ. Έργου: Π.9987
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: