Παρισινές στέγες - Χατζηκυριάκος-Γκίκας Νίκος

Χατζηκυριάκος-Γκίκας Νίκος (1906 - 1994)

Παρισινές στέγες, 1952

Λάδι σε μουσαμά, 72,5 x 99,3 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.7320
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: