Πάρκο αββαείου στην κομητεία του Beckem - de Grave ή de Graaf Josua

de Grave ή de Graaf Josua (1643 - 1712)

Πάρκο αββαείου στην κομητεία του Beckem, 1676

Πένα και σέπια, πινέλο και αραιωμένη σέπια σε χαρτί, 9,4 x 15,2 εκ.

Δωρεά Γρηγορίου Μαρασλή

Αρ. Έργου: Π.416/2

Μοιραστείτε: