Πάσχον σώμα - Μανουσάκης Μιχάλης

Μανουσάκης Μιχάλης (1953)

Πάσχον σώμα, 2012

Ακρυλικό και κάρβουνο σε ξύλο, 100 x 150 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.13519
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: