Πεύκα στην Κέρκυρα - Παπά Αγλαΐα

Παπά Αγλαΐα (1904 - 1984)

Πεύκα στην Κέρκυρα, 1976 - 1978

Λάδι σε μουσαμά, 85 x 118 εκ.

Δωρεά Αγλαΐας Παπά

Αρ. Έργου: Π.6096

Μοιραστείτε: