Περίπτερο - Γαΐτης Γιάννης

Γαΐτης Γιάννης (1923 - 1984)

Περίπτερο

Σιδηροκατασκευή, 500 εκ.

Αρ. Έργου: Π.7084

Μοιραστείτε: