Περίπτυξη, από το Δωμάτιο της ηδονής - Μπουζιάνης Γιώργος

Μπουζιάνης Γιώργος (1885 - 1959)

Περίπτυξη, από το Δωμάτιο της ηδονής, π. 1950

Υδατόχρωμα και μολύβι σε χαρτόνι, 5,7 x 12,3 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3325/δ

Μοιραστείτε: