Πέτρες - Νικολάου Νίκος

Νικολάου Νίκος (1909 - 1986)

Πέτρες, 1983

Υδατογραφία σε πέτρα, 20 x 23 x 14 εκ.

Δωρεά Αγγέλας Νικολάου

Αρ. Έργου: Π.10012/2
Εκτίθεται: Παράρτημα Κέρκυρας

Μοιραστείτε: