Πέτρες - Νικολάου Νίκος

Νικολάου Νίκος (1909 - 1986)

Πέτρες, 1983

Υδατογραφία σε πέτρα, 30 x 31 x 17 εκ.

Δωρεά Αγγέλας Νικολάου

Αρ. Έργου: Π.10012/1

Μοιραστείτε: