Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης - Φαληρέας Βάσος

Φαληρέας Βάσος (1905 - 1979)

Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης

Μπρούντζος, 107 x 51 x 60 εκ.

Δωρεά των κληρονόμων του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.12555
Εκτίθεται: Παράρτημα Ναυπλίου

Μοιραστείτε: