Πικρή η παρουσία - Goya y Lucientes Francisco

Goya y Lucientes Francisco (1746 - 1828)
Γκόγια υ Λουθιέντες Φρανθίσκο

Πικρή η παρουσία, 1863

Από τη σειρά "Τα δεινά του πολέμου" ("Los desastres de la guerra")

Οξυγραφία, βελονογραφία, καλέμι και λειαντής, 14,1 x 16,9 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3423/13

Μοιραστείτε: