Πολεμικά πλοία σε ναυμαχία - Ολλανδική σχολή

Ολλανδική σχολή

Πολεμικά πλοία σε ναυμαχία, 17ος αιώνας

Πένα, σέπια και πινέλο, αραιωμένη σέπια σε χαρτί, 16,4 x 23,5 εκ.

Δωρεά Γρηγορίου Μαρασλή

Αρ. Έργου: Π.435

Μοιραστείτε: