Πολεμιστές - Krazeisen Karl

Krazeisen Karl (1794 - 1878)
Κρατσάιζεν Καρλ

Πολεμιστές, 1827

Μολύβι σε χαρτί, 26 x 31 εκ.

Αρ. Έργου: Π.1325/Δ/17

Μοιραστείτε: