Πόλεμος - Καλακαλλάς Γιώργος

Καλακαλλάς Γιώργος (1938 - 2021)

Πόλεμος, 1968

Μάρμαρο, 83 x 71 x 39,5 εκ.

Δωρεά υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών

Αρ. Έργου: Π.11645

Μοιραστείτε: