Πολυχρωμία και τομή σίμης αρχαϊκού Παρθενώνα - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Πολυχρωμία και τομή σίμης αρχαϊκού Παρθενώνα, 1862

Υδατογραφία σε χαρτί, 49,3 x 39 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.350

Μοιραστείτε: