Πορτολάνοι για αποπροσανατολισμένους Νευροδιαβιβαστές - Ζουρούδης Δημήτρης

Ζουρούδης Δημήτρης (1956)

Πορτολάνοι για αποπροσανατολισμένους Νευροδιαβιβαστές, 2019

Χρωματιστές κλωστές, ακρυλικό χρώμα, ύφασμα, 90 x 90 εκ. έκαστο

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.13456
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: