Πουλάρι - Αστεριάδης Αγήνωρ

Αστεριάδης Αγήνωρ (1898 - 1977)

Πουλάρι, 1965 - 1966

Μονοτυπία σε χαρτί, 31,6 x 43,2 εκ.

Αρ. Έργου: Π.8073

Μοιραστείτε: